03.03.2021

Ο συνειδητός Νους και η Пροσωπικότητα. Από το αναπόφευκτα νεκρό στο αιωνίως ζωντανο

Οι συνθήκες διαβίωσης της κοινωνίας και ο πολιτισμός έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής. Αλλά ένα πράγμα παραμένει αμετάβλητο — ο ίδιος ο άνθρωπος, …